ПОМАГАЛО1

ПОМАГАЛО ПО ИСТОРИЯ ЗА

5-8 КЛАС

Помагалото по история е предназначено за ученици живеещи и учещи български език зад граница. Съдържанието обхваща периода от древността до края на 14 век от историята на българските земи. Книгата съдържа адаптирани текстове, съобразени с езиковото ниво на деца между 10 и 13 години, родени и израснали извън България. Упражненията имат за цел да улеснят усвояването и приложението на учебния материал, да обогатят активния речник на учениците, да създадат умения за работа с исторически карти и документи. Илюстрациите създават представа за събитията и мястото, където са се случили.

Автор: Светла Паскалева

Помагалото се продава на следните места:

  • на място в училищата на МБУ;
  • магазин "Малинчо" - 1475 Lee St, Des Plaines, IL 60018
  • онлайн: