ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ

Училищата към МБУ предлагат най-различни извънкласни форми и кръжоци:

  • народни танци за всички възрастови групи;

  • модерни танци;

  • математика;

  • драмкръжок;

  • изобразителни изкуство;

  • фолк клуб "Малката Верея".

За повече информация за предлаганите кръжоци по филиали, моля, обърнете се към съответното ръководство на място.