ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ

Училищата към МБУ предлагат най-различни извънкласни форми и кръжоци:

  • народни танци за всички възрастови групи;
  • модерни танци;
  • математика;
  • драмкръжок;
  • изобразителни изкуства;
  • шах;
  • вокална група;
  • хор "Български звънчета от Чикаго";
  • фолк клуб "Малката Верея";
  • йога за деца.

За повече информация за предлаганите кръжоци по филиали, моля, обърнете се към съответното ръководство на място.