ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ

Училищата към МБУ предлагат най-различни извънкласни форми и клубове по интереси:

За повече информация за предлаганите кръжоци по филиали, моля, обърнете се към съответното ръководство на място.