ИНФОРМАЦИЯ ЗА МБУ

ОРГАНИЗАЦИЯ

"Малко българско училище в Чикаго" (МБУ) е организация с нестопанска цел (non-profit), регистрирана в щата Илинойс, чиято основна цел е провеждане на учебен процес и събития, за запазване и популяризиране на българския език и култура сред сънародниците ни и техните деца, живеещи в Чикаго и района.

Училищата към МБУ са регистрирани към Министерство на образованието и Illinois State Board of Education и учениците получават официално признати удостоверения за завършен клас в края на учебната година.

МБУ е със статут 501(c)(3), съгласно федералните закони в раздел "учебни организации". Според тази класификация, МБУ няма собственици, а всички приходи от дейността се ре-инвестират обратно за постигане целите на организацията. Финансите на МБУ са публично достъпни. Официалното име на организацията е Little Bulgarian School in Chicago, Inc., данъчният номер е 27-3040834. Повече информация за това как работят non-profit организациите прочетете тук >>

МБУ се ръководи от Борд на директорите, състоящ се от петима членове:

    • Георги Петров - Председател и изпълнителен директор;

    • Живка Петрова - член на борда и директор на училището;

    • Симона Шкьопу - член на борда и зам. директор по учебната дейност;

    • Иван Кирчев - член на борда и юридически съветник;

    • Любомир Крулев - член на борда и финансов директор;

    • Георги Бошнаков - член на борда и технически съветник.

Всички членове на борда работят безвъзмездно и не получават възнаграждение за участието си в управлението на организацията.