ИСТОРИЯ

2005-2008 г.

Училището е създадено през учебната 2005/06 г. от група български учители и със съдействието на родители и културни дейци. Започва първата си учебна година с 6 ученици.

Помещава се в дома на Живка и Жельо Петрови, които предоставят и оборудват 2 от стаите си за класни помещения. Занятията се провеждат целогодишно в събота от 11 до 15 часа. В следващите години училището придобива все повече популярност и броят на учениците прогресивно се увеличава.

2008-2009 г.

През тази учебна година за първи път се организират празненства по случай Коледа, 1-ви Март и Деня на славянската писменост и култура.

2009-2010 г.

Броят на учениците вече надминава 20 и поради недостига на материална база занятията започват да се провеждат и в неделя.

2010-2011 г.

Доброто име, интересните учебни планове, извънкласните форми на работа и мултикултурните прояви водят до ново значително увеличаване на броя на учениците. Ръководството назначава нови учители и наема просторни учебни помещения в сградата на църквата "St. Nicholas" в Elk Grove Village. През тази учебна година училището завършват 71 ученици.

2011-2012 г.

Записаните деца за новата учебна година са толкова много, че се налага ново преместване - този път в сградата на близката гимназия. Там училището ползва повече от 10 напълно оборудвани стаи. През тази година то става и най-голямото на територията на Чикаго с над 150 издадени свидетелства за завършено обучение.