СТАТУТ И РЕГИСТРАЦИИ

Малко българско училище е със статут 501(c)(3) съгласно федералните закони на САЩ в раздел "учебни организации". Според тази класификация МБУ няма собственици, а всички приходи от дейността се реинвестират обратно за постигане целите на организацията. Финансите на МБУ са публично достъпни. Официалното име на организацията е Little Bulgarian School in Chicago, Inc., а данъчният номер е 27-3040834.

За учебната 2019-2020 г. училищата към организацията са официално регистрирани в Illinois State Board of Education (ISBE) в раздел Ethnic School Foreign Language Program.

Към Министерство на образованието и науката регистрациите за учебната 2019-2020 г. са както следва:

        • училище "Алеко Константинов" - №183;
        • училище "Малко българско училище" (в т.ч. филиалите "Чуднотека" и "Малко българско училище в Огънкуит") - №168.