КАЛЕНДАР


Работно време (по локация)

 

Българска езикова академия (balchicago.com)

Учебни дни - от понеделник до петък - 8:30 - 15:00 ч.

Ранен прием на децата - 8:00 ч.

Удължен престой - 17:30 ч.


Петъчно обучение - Център "Малката България", Дес Плейнс 

Редовни учебни занятия - 17:00 - 19:45 ч.


Училище  “Малката България", Дес Плейнс

Първа смяна - 9:00 - 12:30 ч.

Втора смяна  - 13:30 - 16:45 ч.


"Малко българско училище", EGHS

Първа смяна - 9:00 - 12:30 ч.

Втора смяна - 11:00 - 14:30 ч.


"Чуднотека"- Christus Victor

Първа смяна - 9:10 - 12:40 ч.

Втора смяна - 11:10 - 14:40 ч.


Онлайн училище: 

Редовни учебни занятия по график - сряда (3 кл.), четвъртък (5, 6, 7, 8, 9 кл), петък (4 кл.) и събота (2 кл.)  


ГОДИШЕН КАЛЕНДАР

 2023 - 2024