КАЛЕНДАР

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:


  • 5 февруари 2022 г. - начало на втори учебен срок за всички училища.

  • 20 февруари 2022 г. - Олимпиада за Левски в Център "Малката България".

  • 26 февруари 2022 г. - честване на Баба Марта и Трети март.

  • 21 май 2022 г. - празничен концерт и манифестация по случай Деня на славянската писменост.

МИНАЛИ СЪБИТИЯ:

  • 18 декември 2021 г. - Коледен концерт на учениците от "Малко българско училище" и училище "Малката България".