КАЛЕНДАР

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:


  • 7 септември 2019 г. - официално откриване на учебната година в "Малко българско училище", Елк Гроув Вилидж и филиал "Чуднотека".
  • 14 септември 2019 г. - официално откриване на учебната година в училище "Алеко Константинов" и център "Малка България".

МИНАЛИ СЪБИТИЯ:

  • 20 юли 2019 г. - посещение на децата от лятното училище в Children's Museum, Naperville.