КОНТАКТИ

"Малко българско училище"

500 W Elk Grove Blvd, Elk Grove Village, IL 60007

тел: (224) 659-0617

имейл: info@mbuchicago.com

Училище "Алеко Константинов"

832 Lee St, Des Plaines, IL 60016

тел: (630) 802-3920

имейл: akonstantinov@mbuchicago.com

Филиал "Чуднотека"

1045 S Arlington Heights Rd, Elk Grove Village, IL 60007

тел: (224) 659-0617

имейл: chudnoteka@mbuchicago.com

"Малко българско училище в Мейн"

276 Sanford Rd, Wells, ME 04090

тел: (207) 423-9638

имейл: maine@mbuchicago.com

Организация "Малко българско училище в Чикаго"

832 Lee St, Des Plaines, IL 60016

тел: (630) 361-3734

имейл: mbu@mbuchicago.com

Културен център "Малката България"

832 Lee St, Des Plaines, IL 60017

тел: (630) 965-2091

имейл: littlebulgaria@mbuchicago.com