КОНТАКТИ

"Малко българско училище"

832 Lee St., Des Plaines, IL 60016

тел: (630) 965-2091

имейл: info@mbuchicago.com

Училище "Малката България"

832 Lee St, Des Plaines, IL 60016

тел: (224) 659-0617

имейл: info@mbuchicago.com 

Филиал "Чуднотека"

1045 S Arlington Heights Rd, Elk Grove Village, IL 60007

тел: (224) 659-0617

имейл: info@mbuchicago.com 

Организация "Малко българско училище в Чикаго"

832 Lee St, Des Plaines, IL 60016

тел: (630) 361-3734

имейл: mbu@mbuchicago.com  

Културен център "Малката България"

832 Lee St, Des Plaines, IL 60017

тел: (312) 363-8954

имейл: aslavchev@mbuchicago.com 

Културен център "Малката България"

832 Lee St, Des Plaines, IL 60017

тел: (312) 363-8954

имейл: aslavchev@mbuchicago.com