МЕНТОРСКА ПРОГРАМА

През учебната 2018-19 г. МБУ започна постоянна менторска програма. Целта ѝ е да среща децата от Чикаго с успели българи, които да разказват за пътя, по който са преминали, за да постигнат успехите си. В рамките на тази програма се провеждат срещи:

За учебната 2022-23 г. предвиждаме още и повече срещи, както и посещения в различни фирми и офиси в Чикаго.