Новини от страницата ни във Фейсбук:

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЯ:

8 октомври 2021


ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА ИЛИНОЙС

(ILLINOIS SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN)


Есенната изпитна сесия по програмата „Печат за двуезичност“ ще се проведе на 7.11. 2021 г. в Център “Малката България”, 832 Lee Str, Des Plaines, IL, в 9:00 ч.

Регистрацията започва в 8:45 ч.

Администриратор на теста е ДЕО, СУ „Св. Климент Охридски”, София

Краен срок за регистрация – 17.10.2021 г.


Общата сума за регистрация и изпит е $145.00.

За кандидати, които не посещават българскo неделнo училище - 200 EU

За улеснение на кандидатстващитe МБУ поема следните ангажименти: оказва помощ при регистрацията на кандидатите и поема разходите за квестори, интернет услуги, помещения и финансов превод.

Таксата за изпита се заплаща на касата на „Малко българско училище“ в Център “Малката България”, откъдето се превежда по банков път на ДЕО към Софийски университет“Климент Охридски“.


Пенка Михайлова, координатор на изпита в София

e-mail: test.admin@deo.uni-sofia.bg

тeл +359 884 730 366

Симона Шкьопу, координатор на изпита за МБУ, Чикаго

sschiopu@mbuchicago.com

Светла Паскалева, координатор на изпита за МБУ, Чикаго

spaskaleva@mbuchicago.com

Добре дошли в страницата на МБУ!