Новини от страницата ни във Фейсбук:

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

АКТУАЛНО


ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА ИЛИНОЙС 

В "МАЛКО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ"

 (ILLINOIS SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN)

 

 

Учениците от българските неделни училища в чужбина имат възможност да сертифицират знанията си по български език.
През настоящата 2023–2024  учебна година „Малко българско училище“ отново организира курс за подготовка на учениците за този изпит.     

Начало на курса - 7 октомври 2023 г., 11:30 - 13:45 ч. в сградата на Elk Grove High School.

     Министерството на образованието и науката и Департаментът за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ актуализираха   Регламента за провеждане на онлайн изпитите по български език. Достъпно, по ясни правила и обективни критерии за измерване нивото на владеене на езика учениците от българските неделни училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по Общата европейска езикова рамка. Всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен изпитполучава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност и е безсрочен.

     Изпитните тестове на ДЕО отговарят изцяло на 17-те стандарта на АЛТЕ - неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика.

     Изпитът се провежда онлайн, а регистрацията в сайта http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/ позволява на кандидатите предварително да се запознаят и да направят примерни тестове.
      Всеки кандидат може да полага изпита неограничен брой пъти.

     Езиковият тест по български език вече е признат и включен в програмата "Сертификат за двуезичност" в САЩ. Българският език в САЩ чрез сертифициране е признат в щатите Илинойс, Минесота, Мичиган, Мериленд, Масачузетс, Вирджиния, окръг Колумбия и Северна Каролина. Полученият сертификат дава допълнително предимство на учениците от българските неделни училища при кандидатстване в университет, тъй като много от висшите училища в САЩ признават доказаното с документа двуезичие на кандидата.

     Сертификатът за ниво на владеене на български език носи преференции и за младите българи от чужбина, желаещи да продължат образованието си в България. В Наредбата за прием на студенти в държавните висши училища вече е предвидена възможност оценката от сертификата, с минимално ниво не по-ниско от В2, да бъде зачитана по решение на Академичния съвет на висшето училище като балообразуваща оценка за отделни специалности. Това повишава мотивацията за изучаване на български език зад граница и дава нови възможности на младежите, завършили средното си образование в чужбина.

ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА ИЛИНОЙС (ILLINOIS SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN)

Есенната изпитна сесия по програмата „Печат за двуезичност“ ще се проведе на

03 декември 2023 г. в Център “Малката България”, 832 Lee St, Des Plaines, IL в 9:00 ч. Регистрацията започва в 8:45 ч.

Администратор на теста е ДЕО, СУ „Св. Климент Охридски”, София.

Общата сума за регистрация и изпит - 145.00 EU
За кандидати, които не посещават българскo неделнo училище – 200.00 EU

Такса за един примерен тест – 10 ЕU
Такса за издаване на сертификат на английски език – 10 ЕU

Краен срок за регистрация – 03 ноември 2023 г.

За улеснение на кандидатстващите МБУ поема следните ангажименти: оказва помощ при регистрацията на кандидатите и поема разходите за квестори, интернет услуги, помещения и финансов превод.

Таксата за изпита се заплаща на касата на „Малко българско училище“ в Център “Малката България”, откъдето се превежда по банков път на ДЕО към Софийски университет “Климент Охридски“.

Пенка Михайлова, координатор на изпита в София e mail: test.admin@deo.uni-sofia.bg тeл +359 884 730 366

Координатор на изпита за МБУ и училище „Малката България“:

Симона Шкьопу, sschiopu@mbuchicago.com

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

„Малко българско училище“ организира курс за подготовка на кандидати за полагане на изпита за двуезичност.

Начало на курса - 7 октомври 2023 г., 11:30 - 13:45 ч. в сградата на Elk Grove High School.