ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И ТАКСИ

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА 2023-2024 г.


Училищни такси за занятия в петък, онлайн, събота сутрин и събота след обяд, платени до 31 октомври 2023 г.:

Ако решите да плащате на вноски, предлагаме план от 2 плащания, както следва:

Училищна такса за извънкласна форма:

Езиково училище "Малката България"

Месечна такса -  $1,050.00;

Дневна такса - $55.00;

Храна - $5.00 на ден.

Извънкласни форми

Извънкласните форми, провеждани в учебните дни, са с цена от $290 всяка. Училищата предлагат много и разнообразни възможности за деца от различни възрасти и интереси. Повече информация ТУК.

Училище в петък

 Занятията  в петък се провеждат в център "Малката България" и са с продължителност от 17:00 до 19:45 ч. Учебната програма в петък включва само задължителните предмети за съответния клас. 

Занятията в петък са препоръчителни за ученици от гимназиалните класове или такива, които посещават спортни занимания през уикендите.

ВАЖНО ЗА НОВИ ИМИГРАНТИ!

Начини за плащане на таксите:

За повече информация пишете на Даниела Пеева (admin@mbuchicago.com).

Своевременното заплащане на таксите е от изключителна важност за нормалното протичане на учебната година. 


"Малко българско училище" е училище за всички деца! 

Aко познавате деца, които не могат да посещават училище поради финансови причини, свържете се с ръководството за съдействие!