ЕЛЕКТРОННО ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ПРЕЗ PAYPAL

УЧИЛИЩНА ТАКСА ЗА ЗАНЯТИЯ В СЪБОТА ИЛИ НЕДЕЛЯ

ОБЯД (само за събота или неделя)

ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ

УЧИЛИЩНА ТАКСА ЗА ЗАНЯТИЯ В ПЕТЪК