РЕГИСТРАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!!!

Правилата и законите, както в България, така и в САЩ, изискват от всяка образователна структура да има копие от документ за самоличност на своите ученици. Моля, след приключване на регистрацията да изпратите копие от акта за раждане на записаното дете на docs@mbuchicago.com или да го донесете на място в училището.