УЧИЛИЩЕ "МАЛКАТА БЪЛГАРИЯ"

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Училище "Малката България" е учредено като организация с идеална цел през април 2013 г. с името училище "Алеко Константинов". Първи председател на организацията е Радослав Кирилов, а директор на училището е Елена Липкова. Училището ползва базата на гимназията в Маунт Проспект, а по-късно се премества в Christian Life Church в същото предградие. 

Първи учители са Таня Денчева, Румяна Колева, Веселка Трифонова и Елена Липкова. Първата учебна година училището завършват 42 ученици, а през втората училището е вписано в националната програма "Роден език и култура зад граница". През учебната 2015 -16 г. училището става филиал на "Малко българско училище в Чикаго" и броят  на учениците нараства до 73. Назначени са и нови учители: Гергана Чинчинова, Гергана Владимирова, Ирина Панова.

През 2021 г. училището е преименувано на "Малката България".