УЧИЛИЩЕ "МАЛКАТА БЪЛГАРИЯ"

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Училище "Алеко Константинов" е учредено като организация с идеална цел през април 2013 г. Първи председател на организацията е Радослав Кирилов, а директор на училището, което отваря врати през септември 2013 г., Елена Липкова. Училището ползва базата на гимназията в Маунт Проспект, а по-късно се премества в Christian Life Church в същото предградие.

Първи учители са Таня Денчева, Румяна Колева, Веселка Трифонова и Елена Липкова. Първата учебна година училището завършват 42 ученици, а през втората училището е вписано в националната програма "Роден език и култура зад граница". През учебната 2015-16 г. училището става филиал на "Малко българско училище в Чикаго" и броят на учениците нараства до 73. Назначени са и нови учители: Гергана Чинчинова, Гергана Владимирова, Ирина Панова.

През 2022 г. училището е преименувано на "Малката България".